ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα. SOLO SÉ QUE NO SÉ NADA.

Completarás tu formación en el aspecto humanístico y cultural. 

Grego II de 2º de Bacharelato.