Curso creado para compartir documentación entre membros do Dpto.

Material e contidos para Proxecto Competencial de 1º ESO

Exercicios moi básicos de Linguaxe musical para aqueles alumnos que necesiten volver traballar os primeiros conceptos. Válidos para calquera nivel.

Curso deseñado para a ensinanza das cuestións teóricas de Música de 2º de ESO.

Material, temas e actividades de música para 3º ESO.

Exercicios e material de música para 4º ESO

Exercicios de repaso do material do 1º e 2º trimestre: signos de reptición, compases de subdivisión binaria e ternaria e intervalos...