Neste curso tedes material para traballar a atención á diversidade e a titoría

Este é un cuestionario moi breve que non debería levarche máis de vinte minutos. O obxectivo do mesmo é coñecer a túa opinión sobre diferentes temáticas das relacións entre mozos e mozas da túa idade. Le con atención cada unha das preguntas e contesta sinceramente o que penses.

Ten en conta que os datos de carácter persoal atenden ao segredo estatístico segundo a Lei 12/1989, de 9 de maio, da Función Estatística Pública, polo que os datos que presentes serán tratados sempre de forma anónima

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.