Con este proxecto preténdese levar a cabo unha serie de actividades dirixidas a promover unha alimentación saudable entre toda a comunidade educativa do IES Leiras Pulpeiro, facendo partícipes tanto ao alumnado como a todas as familias.

Obxectivos específicos do proxecto:

- Adquirir os coñecementos básicos sobre alimentación e nutrición.

- Aprender a discriminar produtos en función dos beneficios para a saúde.

- Coñecer e valorar a oferta de alimentos da contorna.

- Promocionar o consumo de froita no períodos de lecer e a elección de alimentos saudables tanto da Cafetería do centro como os que traian dende as súas casas.

- Desenvolver a capacidade crítica ante mensaxes procedentes do ámbito da publicidade.

- Promocionar unha alimentación saudable acompañada da práctica deportiva.