Neste curso explícase que é Moodle, para que sirve e como se usa.

Seminario Permanente. Curso 2014-2015
Traballando co equipamento das Aulas Abalar. Nivel avanzado
Materiais e recursos para o desenvolvemento do Plan de Formación en Centros 2013-2014 "Traballando co equipamento das aulas Abalar. Nivel básico"
Breve curso sobre imaxe dixital utilizando unha ferramenta de software libre: The Gim
Inclúe actividades de iniciación ao retoque fotográfico.
Formación interna para o equipo docente dos grupos de alumnos/as de 1º ESO e 2º ESO, correspondente ao desempeño da función docente no Proxecto ABALAR.
Ideas básicas para a creación de materiais didácticos interactivos co uso do EDI e facendo uso dos servizos do servidor de contidos ABALAR.
Coñecementos básicos para o uso das TIC como apoio didáctico.