Neste curso explícase que é Moodle, para que sirve e como se usa.

Seminario Permanente. Curso 2014-2015
Traballando co equipamento das Aulas Abalar. Nivel avanzado
Materiais e recursos para o desenvolvemento do Plan de Formación en Centros 2013-2014 "Traballando co equipamento das aulas Abalar. Nivel básico"
Breve curso sobre imaxe dixital utilizando unha ferramenta de software libre: The Gim
Inclúe actividades de iniciación ao retoque fotográfico.
Formación interna para o equipo docente dos grupos de alumnos/as de 1º ESO e 2º ESO, correspondente ao desempeño da función docente no Proxecto ABALAR.
Ideas básicas para a creación de materiais didácticos interactivos co uso do EDI e facendo uso dos servizos do servidor de contidos ABALAR.
Coñecementos básicos para o uso das TIC como apoio didáctico.

Seminario Permanente: Os Erasmus +: Posibilidades Educativas

Recursos para a coeducación.
Novo curso de competencias básicas, para organizar os materiais do segundo ano.
Empezaremos importando os materiais chave do ano pasado.
Plan de Mellora da práctica docente cara ao desenvolvemento das competencias básicas no alumnado.