Desenvolvemos a historia da Filosofía Medieval e os seus filósofos máis importantes.
Recompilación das Historias de vida elaboradas polos alumnos de 1º BAC A do curso 2009/10
Curso sobre Kant para Filosofía II