Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

Este curso é un espazo para compartir material para completar o curso de Debuxo Técnico do Bacharelato de Adultos (1º e 2º BACH)