Este é o curso da materia de Educación Física de1º ESO_2022-23

Este é o curso para a materia de Educación Física de 2º ESO_2022-23

Este é o curso para a materia de Educación Física de 3º ESO_2022-23

Este é o curso para a materia de Educación Física de 4º ESO_2022-23