Este é o curso virtual para o seguimento da materia de Xeografía e Historia de 1º de ESO.

Ao longo do curso faremos un percorrido desde a aparición dos primeiros homes na Prehistoria ata o desenvolvemento das primeiras sociedades complexas nos albores da Historia do Próximo Oriente. Finalmente, adentrarémonos na Antigüidade clásica co estudo da civilización greco-latina.

Os contidos de Xeografía tratarán sobre o medio físico: o planeta Terra e o seu lugar no Universo, a  formación do relevo, a importancia da hidrosfera para a vida, a atmosfera e os fenómenos meteorolóxicos e o seu reflexo nas paisaxes da Terra.


Este é o curso virtual para o seguimento da materia de Xeografía e Historia de 2º de ESO.

Este é o curso virtual para o seguimento da materia de Xeografía e Historia de 3º de ESO.
Este é o curso virtual para o seguimento da materia de Xeografía e Historia de 4º de ESO.