Información aportada pola equipa directiva.

Curso creado dentro do Plan de formación do profesorado para compartir materiais e formarse nas compentencias dixitais