Información sobre as probas de nivel lingüístico reguladas na RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional.

Este é o curso de Inglés de 1º de ESO

Curso de inglés 2ºESO - Build Up 2

Conversa de 1º de ESO.

Este é o curso de Inglés de 3º de ESO.