Materia de libre configuración de centro: Portugués

Este é o curso de Lingua  e literatura galega de 4º de ESO

Este é o curso de Lingua Galega e Literatura de 3º de ESO

Este é o curso de Lingua Galega e Literatura de 2º de ESO

Este é o curso de Lingua Galega e Literatura 1º ESO