Documentación para formación de usuarios e educación documental (ALFIN, Alfabetización informacional)

Actividades para aprendizaxe do uso da biblioteca.

Documentos e información relacionada coa biblioteca.