Curso relacionado con temáticas tratadas desde o departamento de orientación, como poden ser as habilidades sociais, técnicas de estudos, exames de acceso a ciclos...