Tarefas para o alumnado coa materia de Educación Plástica e Visual pendente no curso 20-21.


Curso Educación Plástica e Visual 4º ESO  curso 21-22

Curso de Educación Plástica e Visual de 3º ESO 

Curso Educación Plástica e Visual 1º ESO  curso 21-22

Curso de valores éticos de 4º ESO dos alumnos de 4º ESO A e 4 ESO C.