Aquí tendes á vosa disposición  as diferentes actividades organizadas polo departamento:

  • Retos
  • Traballo para recuperar a materia pendente

Exercicios e apuntamentos para a materia de matemáticas orientadas as ensinanzas académicas 3º de ESO grupo ... .