Contidos teórico-prácticos para os alumnos con música pendente de 3º 

Contidos teórico-practicos  para recuperar música de 2º

Contidos Teórico-prácticos da asignatura de música 

Contidos teórico-prácticos da asignatura de música para 3º da Eso

Neste curso iremos tratando os contidos da materia de música de 2º ESO.

Este curso trata sobre a música na Idade Media