Creación de recursos metodolóxicos para a aprendizaxe do Soporte Vital Básico e a súa aplicación na contorna educativa.