Creación de recursos metodolóxicos para o aprendizaxe do Soporte Vital Básico e a súa aplicación na contorna educativa.