Material para a orientación profesional e académica

As probas de acceso a ciclos de grao medio poden ser unha opción cando non tendes claro que ides titular a ESO.

Neste curso, tendes recompliados materiais didácticos para preparalas e probas de anos anteriores.