Material para a orientación profesional e académica

Información básica para tomar decisións en próximos cursos

Información de interese para as decisións académicas a tomar en 3º da ESO

Documentación coa orientación académico e profesional para 2º de Bacharelato.

Guía para a continuación de estudos dende CSAF

Diferente documentación de interese, actividades... para traballar na acción titorial.

As probas de acceso a ciclos de grao medio poden ser unha opción cando non tendes claro que ides titular a ESO.

Neste curso, tendes recompliados materiais didácticos para preparalas e probas de anos anteriores.