Aula Virtual de Inglés (Comunicación e Sociedade) de 2º Mantemento de Vehículos (MAN-VEH 2) do IES García Barbón (Verín)


Virtual Environment for English (Communication and Society) on Vehicle Maintenance (2nd academic year) at IES García Barbón (Verín)Aula Virtual Ciencias Aplicadas II de 2º de Fp Básica de Automoción

Esta aula virtual nace como complemento do módulo de Mecánica do vehículo do Ciclo Básico de Mantemento de Vehículos, curso 2020-2021. Esta ferramenta será empregada para a resolución de dúbidas en canto á materia, para a entrega de traballos ou exercicios propostos, para a disposición para o alumnado de material didáctico, e tamén como medio para canalizar o ensino non presencial en caso de ser necesario debido a futuras restriccións a causa do Covid 19.