Aula Virtual de Ámbito social ESA 2 - Módulo 4 do IES García-Barbón (Curso 2020-2021)

Aula Virtual de Ámbito Social ESA 1 - Módulo 2 do IES García-Barbón (curso 2020-2021)

Aula Virtual de Inglés (Educación Secundaria para Adultos). Segundo ano académico no IES García Barbón (Verín).


Virtual Environment for English (Adults Secondary Education). Second academic year at IES García Barbón (Verín).

Aula Virtual para Inglés - Educación Secundaria para Aultos (ESA, 1º curso) no IES García Barbón (Verín).


Virtual Environment for English (Adults Secondary Education, 1st academic year) at IES García Barbón (Verín).

Espazo para compartir información relacionada con todo o grupo e para a resolución de dúbidas relacionadas coa aula virtual.

Espazo para compartir información relacionada con todo o grupo e para a resolución de dúbidas relacionadas coa aula virtual.

Aula Virtual de Ámbito social ESA 3 do IES García-Barbón (curso 2020-2021)


Aula Virtual de Ámbito social ESA 1 do IES García-Barbón (curso 2020-2021)

Aula Virtual do Ámbito Científico Tecnolóxico do Módulo 3 e do Módulo 4 da ESA2 do IES García Barbón

Aula Virtual do Ámbito Científico Tecnolóxico do Módulo 1 e do Módulo 2 da ESA1 do IES García Barbón