Abreviaturas en galego

Click http://academia.gal/abreviaturas link to open resource.