A relixiosidade no Neolítico en Galicia

Traballo realizado polos alumnos de Historia e Cultura das Relixións (2º ESO), baixo a dirección do profesor Pepe Cabido