Curso aberto de funcionamento da Aula Virtual

  Neste curso preténdese proporcionar uns coñecementos básicos para que o profesorado poida organizar e xestionar de xeito básico un curso na aula virtual do centro así como adquirir o dominio básico da plataforma Cisco Webex