Curso dirixido ao profesorado que ten adquirida unha formación inicial e pretende profundar nela. Complementa ao curso de iniciación.