Curso orientado ao profesorado en xeral para a creación de contidos para a súa publicació na paxína web

Curso dirixido ao profesorado que ten adquirida unha formación inicial e pretende profundar nela. Complementa ao curso de iniciación.