FAQ.- Aplicación AbalarMobil

Algunas dúbidas sobre o uso da Aula Virtual:

  • Non recordo o contrasinal.
  • Teño dous nenos en centros distintos.
  • Podo informar das faltas?
  • Teño dous dispositivos.