Pódese medir a intelixencia? Actividades

1. Fai un percorrido polos diferentes test de intelixencia respectando a cronoloxía na que foron aparecendo e explicando en que consistían cada un deles e cales foron os problemas que provocou a súa aplicación. Ten en conta que tendes que combinar información tanto do artigo Se puede medir la inteligencia como do voso libro de texto (exame).

2. Que diferencia hai entre intelixencia executiva e intelixencia computacional? (exame)

3. Por que non tería sentido soster que a intelixencia pode medirse nunha escala de xeito similar a como medimos a temperatura?

4. Que relación hai entre medición de intelixencia e euxenesia? Pon exemplos concretos.

5. Por que Linda Gottfredson rexeitaba as acusacións de racismo ás suas teorías?

6. Que críticas fai Jay Gould a todos estes prantexamentos?

7. Que é a riqueza cognitiva? (exame)