Actividades.

1, Define intelixencia (ten en conta que tes diferentes definicións nos primeiros párrafos dos teus apuntamentos. Escolle unha definición e xustifica por que escolliches esa. Podes incluso explicar por que non escolliches as que deixaches de lado)

2. Explica os diferentes enfoques acerca de como podemos entender a intelixencia.

3. Pon un exemplo das diferentes consecuencias (éticas, políticas...) que se derivan das nosas definicións de intelixencia. Pon un exemplo diferente do que trae o teu libro.

4. Explica as diferentes teorías sobre a intelixencia  (non esquezas por o que engadimos en algún dos apartados).