Actividades sobre a aprendizaxe.

Actividades sobre as teorías da aprendizaxe.


1. Que significa que a aprendizaxe é un proceso duradeiro e permanente?

2. Cal é a función do profesor no proceso de aprendizaxe?

3. Explica os aspectos positivos e negativos dos enfoques conductistas.

4. Explica os catro momentos da aprendizaxe segundo Ausubel.

5. Según Gagné en que apartados ou categorías se poden almacenar as aprendizaxes adquiridas?

6. Que e a zona de desarrollo próximo de Vygotski?