Materiais e recursos para o desenvolvemento da materia de Economía de 4º da ESO.

Materiais e recursos para o desenvolvemento da materia de Economía para 1º de bacharelato

Materiais e recursos para o desenvolvemento da materia de Iniciación a Actividade Emprendedora e Empresarial

Materiais e recursos para o desenvolvemento da materia

Materiais e recursos para o desenvolvemento  da materia axustado ao grupo de traballo de ABAU

Materiais, recursos e actividades para o desenvolvemento da materia.

Publicación da  programación e calquera adaptación da mesma a novos escenarios educativos

Materiais de uso na casa, para preparar a materia. Esquemas en open officce, exercicios resoltos, enlaces de interese, videos, ...

Información para preparar actividades que se teñen que resolver fóra da aula, prazos para facelo, etc