Para a realización das probas libres do módulo
Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial


Módulo:Medicións e Valoracións
Ciclo: Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción
Módulo: Normas e Proxectos de Construción
Ciclo: Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción
Módulo: Proxectos de Edificación
Ciclo:Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción