Plan dixital do centro

Curso para mellorar o aproveitamento que podemos obter traballando co alumnado na aula virtual