Aula virtual do Departamento Física e Química

Neste curso podes descargar os apuntamentos e tamén consultar material relacionado coa asignatura.

Curso da materia de Química de 2º de BACH na aula virtual

Curso para o alumnado coa materia pendente