Neste curso aparecen os apuntamentos e todo o material de traballo para o desenvolvemento do módulo de FOL no ciclo medio de Xestión Administrativa do Réxime Ordinario.

Neste curso aparecen os apuntamentos e todo o material para o desenvolvemento do módulo de FOL do ciclo superior de Administración e Finanzas do Réxime modular de persoas adultas

Neste curso aparecen os apuntamentos e todo o material de traballo para o desenvolvemento do módulo de FOL para o alumnado do 2º curso do ciclo medio de Xestión Administrativa que ten o módulo pendente

Material para o estudo e traballo do alumnado co módulo de Formación e Orientación Laboral pendente do 1º curso do ciclo superior de Administración e Finanzas.