Curso sobre accesibilidade no urbanismo
Módulo: Plans de Urbanismo
Ciclo: Desenvolvemento de Proxectos Urbanisticos e Operacións Topográficas