Benvid@ á aula virtual do IES A Sangriña

Nela poderás atopar cursos relacionados coas materias que se imparten no noso centro.

  Available courses

  Curso de Igualdade

  Curso de debuxo artístico II para os alumnos de 2ºcurso de bacharelato de CC.SS.

  CURSO PRIMEIRO BACHARELATO

  FILOSOSOFÍA 4 ESO

  Material, actividades e recursos para Historia do Mundo Contemporáneo

  Curso para o 1º CM De Xestión Administrativa. 

  Bienvenid@s a la materia de Psicología!!

  Bienvenid@s a la materia de Psicología!!

  Bienvenid@s a la materia de Psicología!!

  Bienvenid@s a la materia!!

  Bienvenid@s al curso de valores éticos!!

  Curso de mecanografía de 1ºCM de Xestión Administrativa

  Curso Moodle do módulo Comunicación e Atención á Clientela de 1ºCS Administración e Finanzas Grupo A

  Módulo de 1º de Ciclo Medio Xestión Administrativa Grupo A

  Curso do módulo Simulación Empresarial correspondente ao 2º ano do Ciclo Superior de Administración e Finanzas.

  Curso Moodle do Módulo Xestión Da Documentación Xurídica e Empresarial para 1º CM Administración e Finanzas Grupo A. 

  Exercícios relacionados coas aplicacións informáticas  do ciclo superior de administración e finanzas e do ciclo medio de xestión administrativa

  Contidos teórico-práticos relacionados co aprovisionamento das empresas

  Recursos varios da biblioteca do centro.

  Materia de Bioloxía de 2º de Bacharelato. Nocturno.

  Seguimento da materia de Anatomía Aplicada para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato, modalidade Ordinario

  Seguimento da materia de Bioloxía e Xeoloxía para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato, modalidade Adultos

  Seguimento da materia de Bioloxía e Xeoloxía para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato A, modalidade Ordinario

  Seguimento da materia de Cultura Científica para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato, modalidade Adultos

  Seguimento da materia de Cultura Científica para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato A e B, modalidade Ordinario

  Place to add content of the subject, to check the answers to questions, activities and exercises. Means to non-face-to-face communication, especially in case of illness or quarantines. Means to deepen basic knowledge to maintain individual, collective and environmental health.

  Espazo virtual para colgar apuntamentos, presentacións e solucionarios; para transmitir comunicacións e avisos ao alumnado; para atención ao alumnado que non poida asistir ás clases presenciais por enfermidade ou corentenas. Medio para profundizar en coñecementos que nos permitan  xestionar problemas de saúde individual, colectiva e ambiental.

  Espazo para ampliar contidos da materia, consulta de solucionarios e comunicación non presencial, especialmente en caso de enfermidade ou corentenas. Medio para profundizar en coñecementos básicos para manter a saúde individual, colectiva e ambiental.


  Espazo para deixar apuntamentos, material de traballo e documentación, así como para a comunicación non presencial en caso de enfermidade ou corentenas. Medio para profundizar en coñecementos básicos para manter a saúde individual, colectiva e ambiental. 

  Curso de debuxo artístico de 1º de bacharelato.

  Curso de Debuxo Técnico de 2º de Bacharelato

  Aula Virtual do curso de Debuxo Técnico de adultos en horario noctuno do IES A Sangriña

  Polo de agora únicamente usaremos o curso para que teñades as láminas en versión dixital, como segunda referencia de maior calidade que as láminas fotocopiadas.

  Teoría e actividades da asignatura de Debuxo Técnico, tanto na opción troncal como na optativa.

  Nun principio este curso será un resumo dos contidos e actividades presenciais.

  APPROACHING TO CONTEMPORANY ART BY SUSANA MUIÑOS PAZ

  Este é o espazo para todos os asuntos da tutoría de 1ºESO B.

  Poderedes preguntar calquera dúbida que xurda, consultar as novas que teñan que ver coa titoría e todas aquelas cuestións que vaian aparecendo durante o curso.


  Curso de Debuxo Técnico II de 2º Bacharelato A + B do profesor Pablo Gaiteiro.

  Curso de Debuxo Técnico de 1º Bacharelato B do profesor Pablo Gaiteiro.

  Curso de 4º ESO Economía da profesora Mª Luisa Vilar Meirás

  Here you will find useful activities and even some fun to help you learn English. Come on in! 


  Do you speak English?

  This course will be used by the English Department to store material for the different activities and courses.

  Revise some of the words you will use in your art lessons this year, revise some grammar contents, and discover some interesting facts about some artists and their work.

  bart at school Online work for 1 ESO Bilingual section


  Do you find it difficult to form the different verb tenses in English? Is it difficult for you to choose the right tense for each situation? If that is the case, you will find some useful information and practice here. Take a look!

  okWork with us and you'll understand, AT LAST! the power of the comparatives and superlatives. Use them to describe places and to give your opinion. And, of course, you'll be a 'crack' with RELATIVE clauses.

  THIEFCan you write about a mystery? Use Modal Verbs to write about crimes and mysteries.


  smilescrewInformation and extra practice on the grammar and vocabulary topics we will deal with in 2º Bach, reading and listening comprehension exercises, interesting videos... Work and learn English in a different way. 


  Good Bye!Information and extra practice on the grammar and vocabulary topics we will deal with in 2º Bach, reading and listening comprehension exercises, interesting videos... Work and learn English in a different way.

  welcomeProblems with vocabulary? In this unit you can find some exercises to revise and learn lots of interesting words. Come on in!

  clock Can you tell a story? Here you can learn how to talk and write about the past events and how to make your narrative more vivid.
  smileyConditional sentences: types, basic structures, connectors... Reference and practice.

  listening lessons Here  you'll find useful activities

  on the topics you are studying this year.

  On-line work for BS 2nd year ESO students. 

  Escriba aquí una concisa e interesante descripción del curso

  Help?

  Are you going crazy with grammar? Come on in!!!

  Escriba aquí una concisa e interesante descripción del curso

  happy pupilFind some extra practice on the grammar and vocabulary topics we are going to study in 4º ESO and also some activities to help you learn English in a different way. Join us and enjoy yourself!

  Welcome to the  Bilingual History Course.  Here you will find a lot of resources, activities and materials that you will need during school year.
  ENJOY and... LEARN!book
  Being physically active is one of the most important steps to being healthy. basket

  Curso de Filosofía de 1º de Bacharelato


  Clases de valores, filosofía 1º Bacharelato, psicoloxía e Historía da filosofía

  Filosofía 1º Bach Adultos

  Curso de Historia da filosofía

  Curso da historia da filosofía para 2 Bach

  Psicoloxía 2º Bach