Benvid@ á aula virtual do IES A Sangriña

Nela poderás atopar cursos relacionados coas materias que se imparten no noso centro.

  Available courses

  Neste curso atoparemos material de distinto tipo para traballar os contidos de Ciencias Sociais do 4º curso de ESO

  Neste curso iremos colocando os videos, presentacións , actividades e  traballos para a materia de Historia Contemporánea de  4º ESO A

  Curso para seguimento  da materia de Xeografía e Historia de 3º de ESO. Aquí iremos poñendo as presentacións, actividades e outros materiais que vaiamos facendo ao longo do curso.

  Curso para seguimento  da materia de Xeografía e Historia de 3º de ESO. Aquí iremos poñendo as presentacións, actividades e outros materiais que vaiamos facendo ao longo do curso.

  Bienvenid@s al curso de valores éticos!!

  Bienvenid@s a la materia!!

  Bienvenid@s a la materia de Psicología!!

  Bienvenid@s a la materia de Psicología!!

  Bienvenid@s a la materia de Psicología!!

  Curso para o 1º CM De Xestión Administrativa. 

  Materiales para matemáticas aplicadas de 4ºESO

  Ejercicios e documentos para matemáticas 2ESOI

  Material, actividades e recursos para Historia do Mundo Contemporáneo

  Materiale recursos para a materia de Historia de España de 2º de bacharelato.

  FILOSOSOFÍA 4 ESO

  CURSO PRIMEIRO BACHARELATO

  Curso de debuxo artístico II para os alumnos de 2ºcurso de bacharelato de CC.SS.

  Seguimento da materia de Cultura Científica para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato A e B, modalidade Ordinario

  Seguimento da materia de Cultura Científica para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato, modalidade Adultos

  Seguimento da materia de Bioloxía e Xeoloxía para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato A, modalidade Ordinario

  Seguimento da materia de Bioloxía e Xeoloxía para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato, modalidade Adultos

  Seguimento da materia de Anatomía Aplicada para as alumnas e os alumnos de 1º de Bacharelato, modalidade Ordinario

  Neste curso iremos colgando apuntamentos, presentacións, vídeos e compartiremos outras cousas necesarias para superar a materia.

  Asignatura 4º ESO Ciencias Aplicadas.

  Asignatura Física y Química 2º ESO.

  Curso de mecanografía de 1ºCM de Xestión Administrativa

  Curso Moodle do módulo Comunicación e Atención á Clientela de 1ºCS Administración e Finanzas Grupo A

  Módulo de 1º de Ciclo Medio Xestión Administrativa Grupo A

  Curso do módulo Simulación Empresarial correspondente ao 2º ano do Ciclo Superior de Administración e Finanzas.

  Exercícios relacionados coas aplicacións informáticas  do ciclo superior de administración e finanzas e do ciclo medio de xestión administrativa

  Contidos teórico-práticos relacionados co aprovisionamento das empresas

  Módulo CONTABILIDADE E FISCALIDADE de 2º  do Ciclo Superior de Administración e Finanzas

  Curso: 2023-24

  Módulo XESTIÓN DA DOCUMENTACIÓN XURÍDICA E EMPRESARIAL do 1º curso do Ciclo Superior de Administración e Finanzas. 

  Curso 2023-24

  Recursos varios da biblioteca do centro.

  Materia de Bioloxía de 2º de Bacharelato. Nocturno.

  Espazo virtual para colgar apuntamentos, presentacións e actividades; para transmitir comunicacións e avisos ao alumnado; para atención ao alumnado que non poida asistir ás clases presenciais por enfermidade ou outras causas. Medio para profundar en coñecementos que nos permitan xestionar problemas de saúde individual, colectiva e ambiental.

  Espazo virtual para colgar apuntamentos, presentacións e actividades; para transmitir comunicacións e avisos ao alumnado; para atención ao alumnado que non poida asistir ás clases presenciais por enfermidade ou outras causas. Medio para profundar en coñecementos que nos permitan xestionar problemas de saúde individual, colectiva e ambiental.

  Espazo virtual para colgar apuntamentos, presentacións e actividades; para transmitir comunicacións e avisos ao alumnado.

  Medio para a atención do alumnado que non poida asistir ás clases presenciais por enfermidade ou outras causas. 

  Espazo para profundar en coñecementos que nos permitan xestionar problemas de saúde individual, colectiva e ambiental.

  Espazo para comunicarse co alumnado e, eventualmente, colgar acitividades de recuperación

  Place to add content of the subject, to check the answers to questions, activities and exercises. Means to non-face-to-face communication, especially in case of illness or quarantines. Means to deepen basic knowledge to maintain individual, collective and environmental health.

  Espazo virtual para colgar apuntamentos, presentacións e solucionarios; para transmitir comunicacións e avisos ao alumnado; para atención ao alumnado que non poida asistir ás clases presenciais por enfermidade ou corentenas. Medio para profundizar en coñecementos que nos permitan  xestionar problemas de saúde individual, colectiva e ambiental.

  Espazo para ampliar contidos da materia, consulta de solucionarios e comunicación non presencial, especialmente en caso de enfermidade ou corentenas. Medio para profundizar en coñecementos básicos para manter a saúde individual, colectiva e ambiental.


  Espazo para deixar apuntamentos, material de traballo e documentación, así como para a comunicación non presencial en caso de enfermidade ou corentenas. Medio para profundizar en coñecementos básicos para manter a saúde individual, colectiva e ambiental. 

  Curso de debuxo artístico de 1º de bacharelato.

  Curso de Debuxo Técnico de 2º de Bacharelato

  Aula Virtual do curso de Debuxo Técnico de adultos en horario noctuno do IES A Sangriña

  Polo de agora únicamente usaremos o curso para que teñades as láminas en versión dixital, como segunda referencia de maior calidade que as láminas fotocopiadas.

  Teoría e actividades da asignatura de Debuxo Técnico, tanto na opción troncal como na optativa.

  Nun principio este curso será un resumo dos contidos e actividades presenciais.

  APPROACHING TO CONTEMPORANY ART BY SUSANA MUIÑOS PAZ

  Este é o espazo para todos os asuntos da tutoría de 1ºESO B.

  Poderedes preguntar calquera dúbida que xurda, consultar as novas que teñan que ver coa titoría e todas aquelas cuestións que vaian aparecendo durante o curso.


  LA MATERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA SE ELABORA CON LOS APUNTES QUE DESARROLLA LA PROFESORA EN CADA SESIÓN SEMANAL, SIGUIENDO LA PROGRAMACIÓN Y ADAPTÁNDOSE ALAS INQUIETUDES, DUDAS Y CUESTIONES QUE VAN SURGUIENDO ENTRE EL GRUPO DE IGUALES.  ES MUY IMPORTANTE LA COMPRESIÓN DE LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS DADO QUE ES LA PRIMERA APROXIMACIÓN DEL ALUMNADO A LA MATERIA Y HEMOS DE TENER EN CUENTA QUE  EL ALUMNADO SE ENCAMINARÁ EN SU FUTURO PRÓXIMO A LA MATERIA DE ECONOMÍA, EN 4º DE LA ESO, POR LO QUE SE LLEVARÁ A CABO UN CONTROL DIARIO DE LOS CONTENIDOS IMPARTIDOS, VOCABULARIO DEL TEMA, EJEMPLOS, ACTIVIDADES, ROLES, JUEGOS DE ECONOMÍA CON ESTE FIN DIDÁCTICO DE FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS DE LA MATERIA.

  RECURSOS: MANUAL OBLIGATORIO IAE, EDITORIAL MCGRAW-HILL. RECURSOS ADICIONALES: APUNTES DE ELABORACIÓN PROPIA DE LA PROFESORA ELABORADOS EN EL AULA- SOBRE LOS CONTENIDOS MÁS IMPORTANTES DE CADA TEMA, ACTIVIDADES, COMENTARIOS DE TEXTO, EJERCICIOS Y EJEMPLOS NECEARIOS PARA COMPRENDER ADECUADAMENTE LOS CONTENIDOS DE CADA TEMA. CREAREMOS UN CLIMA DE TRABAJO EN EQUIPO ENTRE EL GRUPO DE IGUALES, TRABAJANDO CON LAS SINERGIAS GENERADAS. SE CREARÁ UNA EMPRESA INDIVIDUAL Y RECOPILAREMOS TODOS LOS CONTENIDOS NECESARIOS PARA CADA UNA DE LAS EMPRESAS EN GENERAL Y ESPECIFICAMENTE SEGÚN LA PECULIARIDAD DE CADA UNA DE ELLAS.   ECONOSUBLIME PARA 4º ESO 
  UNA ISLA FELIZ.FCEA.EDU.UY
  ECONOMÍA2.0BACHILLERATO
  VÍDEOS DE VICTOR KUPPER

  Curso de 4º ESO Economía da profesora Mª Luisa Vilar Meirás

  Grammar, vocabulary and reading review exercises

  Here you will find support material for all the units, besides some grammar&vocabulary extra worksheets.