Boletíns de repaso do plan de traballo da materia pendente

Planificación das tarefas necesarias para preparar a materia pendente de Matemáticas I

Materiales para la materia de Matemáticas científicas de 2º de Bach