Curso da materia Tecnoloxía e Enxeñaría 1 de 1º bacharelato. Profesora: Rocío Veiga. Curso 23/24

Materiales de formación e axuda na programación con Scratch.

Curso de Tecnoloxía 4º ESO . Profesora: Rocío Veiga Villar

Materiais para traballar coa impresora 3D no taller de tecnoloxía