Avaliación da aptitude para poder seguir con aproveitamento a materia TIC de 2º Bacharelato

 

Curso para os alumnos de 4º de ESO de Tecnoloxía, no curso 2011/12 no IES de Tomiño.