Aquí colgaremos todo o material que empregaremos para seguir a materia de Historia da Arte de 2ºBacharelato e a información relevante referida ao curso 2023/24 e ás probas ABAU.