é un módulo de f.P, QUE PRETENDE ACHEGAR AO ALUMNO A MUNDO DA PROFESIÓN
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
O MÓDULO É UNHA APROXIMACIÓN AO MUNDO DO TRABALLO
O MÓDULO É UNHA APROXIMACIÓN AO MUNDO DO TRABALLO