Impresos

Impreso autorización uso imaxe do alumnado. Curso 2013 - 2014

 

Para dar cumprimento ao previsto no artigo 6º da Lei 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, o IES Alfoz - Valadouro solicita os Pai Nai ou Titores Legais o consentemento voluntario da seguinte autorización.

É voluntaria, e no caso de non querer asinala o IES non usara a imaxe do seu fillo/a para o que se solicita. Si o Centro considera oportuno utilizar unha foto onde saia un alumno que non teña a autorización asinada, por exemplo nunha foto de grupo, procederase a pixelar o tapar a cara do alumno/a para que non se poida identificar.

Débese ter en conta que o uso que se fará da imaxe do seu fillo/a ten un carácter divulgador das actividades realizadas no Centro.

Autorización

Impresos de matrícula 2013 - 2014

Os impresos de matrícula para o próximo curso pódeslos obter nos seguintes ligazóns (pica no curso correspondente para obter o impreso).
Cursos:

Powered by Drupal - Design by artinet