Curso de formación de moodle para o profesoradoo

curso 2019-20

Monográfico centrado na linguaxe audiovisual e a animación con stop-motion.