Curso creado para a elaboración e modificacións do plan dixital do centro