fichas de actividades con fraccións e números decimais

fichas de actividades con fraccións e números decimais

Podedes probar a entregar ficheiros completos ou soltos tirando unha foto das actividades.