Materiais adicionais para traballar a materia de inglés na modalidade semipresencial en 4° da ESA da materia de inglés.

Contidos do ámbito de sociedade do módulo IV na quenda da mañá.

Curso do Ámbito Científico-Tecnolóxico de 4º da ESA da modalidade semipresencial.

Atopamos os contidos a estudar así como exercicios e modelos de preguntas para os exames.