Materiais adicionais para traballar a materia de inglés na modalidade semipresencial en 3° da ESA da materia de inglés.

Contidos do ámbito de sociedade do módulo III na quenda da tarde

Contidos para semipresencial do módulo III de sociais

Todos os contidos para o estudo do ámbito C-T de 3º semipresencial