Grupos de traballo e debate e proxectos do profesorado da EOI de Vigo.

Curso creado para a elaboración do DAFO do centro

Documentación, debate, reflexións e propostas sobre a nova normativa das EOI.

Documentación, debate, reflexións e propostas sobre a nova normativa das EOI.

Documentación e proxectos relacionados co Marco Europeo Común de Referencia para as Linguas.

Espaço de trabalho das professoras e professores do Departamento de Português para a elaboração de programações e provas.