Espazo no que as profesoras membro do departamento de alemán subirán tarefas, propostas e materiais indicando 

o seu nivel, para compartilos e axudarnos no noso traballo.