Curso de entrenamento para o exame de certificación do nivel B2. Contén preferentemente exercicios destinados a simular tarefas de exame, así como outras tarefas de diferente índole para profundizar no coñecemento da língua.